mapové služby

Otevřená data

Mapa živě

Územní plán

Cenová mapa

Územně analytické podklady

Životní prostředí

Dům roku v Ostravě

Rozvojové projekty města

Neudržované komunikace

Zákaz konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství

Poplatek za užívání veřejného prostranství

Školy a školská zařízení

Cyklistické stezky

Volné pobíhání psů

Separovaný odpad

WMS

Statické mapy

Vzorky dat ke stažení

Agenda Životního prostředí

Agenda Životní prostředí byla vytvořena v souvislosti s realizací projektu "Centrum ICT služeb města Ostravy". Projekt umožnil díky vybudování úložiště pro provoz regionálního GIS elektronizaci agendy Životní prostředí, včetně nové veřejné mapové služby a elektronického podání pro veřejnost. Agenda je určena na straně úřadu k elektronické evidenci významných krajinných prvků, památných stromů, zvláště chráněných území, soustavy Natura 2000 a přírodního parku Oderské vrchy, včetně evidence popisných atributů a jejich zobrazení v mapových vrstvách. Předmětným projektem a zřízením datového úložiště byla umožněna plná elektronizace agendy s vytvořením nové mapové služby "Životní prostředí" pro veřejnost a souvisejících elektronických formulářů.


Mapová služba "Životní prostředí"


Prostřednictvím mapové služby "Životní prostředí" je veřejnosti umožněno informativní zobrazení jednotlivých mapových vrstev spravovaných v rámci agendy Životní prostředí.
Nápovědu k mapové službě lze zobrazit zde .
 • POSUN
  • posun myší při přidrženém levém kliknutí
  • pomocí navigačních kláves, které jsou na okraji mapy
  • pomocí kurzorových šipek umístěných na klávesnici
  • SHIFT + levé kliknutí myši (nový střed mapy)
 • PŘIBLÍŽENÍ MAPY
  • SHIFT + posun myši v mapě při přidrženém levém kliknutí
  • otáčením kolečka myši vpřed
  • dvojklik levým tlačítkem myši
  • přibližovací tlačítko v levé horní části mapy
 • ODDÁLENÍ MAPY
  • SHIFT + CTRL + posun myši v mapě při přidrženém levém kliknutí
  • otáčením kolečka myši vzad
  • přibližovací tlačítko v levé horní části mapy
... schovat nápovědu


Informace o životním prostředí

S ohledem na pouhý informativní charakter obsahu veřejné mapové služby "Životní prostředí" má veřejnost prostřednictvím jednoduchého elektronického formuláře možnost položit Magistrátu města Ostravy, odboru ochrany životního prostředí dotaz, zda je konkrétní pozemek součástí registrovaného významného krajinného prvku, údolní nivy nebo ochranného pásma památného stromu, a zda lze navrhovaný záměr či využití pozemků realizovat.

Pro položení dotazů ke stavu životního prostředí či dotazů směřujících k jiné problematice životního prostředí lze využít postupu pro podání žádosti o poskytnutí informace o životním prostředí dle zákona č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů.

Formuláře pro poskytnutí výše uvedených informací naleznete zde.Stránka vznikla v souvislosti s realizací projektu č. CZ.1.06/2.1.00/09.07293 „Centrum ICT služeb města Ostravy“.
Projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj.
© 2013 GISMO · http://mapy.ostrava.cz ·