mapové služby

Mapa živě

Územní plán

Cenová mapa

Územně analytické podklady

Životní prostředí

Rozvojové projekty města

Neudržované komunikace

Parkování

Zákaz konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství

Poplatek za užívání veřejného prostranství

Školy a školská zařízení

Cyklistické stezky

Volné pobíhání psů

Separovaný odpad

WMS

Statické mapy

Data ke stažení

Agenda Životního prostředí

Informace o životním prostředí

S ohledem na pouhý informativní charakter obsahu veřejné mapové služby "Životní prostředí" má veřejnost prostřednictvím jednoduchého elektronického formuláře možnost položit Magistrátu města Ostravy, odboru ochrany životního prostředí dotaz, zda je konkrétní pozemek součástí registrovaného významného krajinného prvku, údolní nivy nebo ochranného pásma památného stromu, a zda lze navrhovaný záměr či využití pozemků realizovat.

K úspěšnému přijetí Vaší žádosti je nutné potvrdit správnost Vámi zadaných údajů prostřednictvím okazu, který Vám bude zaslán na Vámi zadanou emailovou adresu.

Formulář pro zadaní dotazu


katastr:
parcela:
podlomení:

Pro položení dotazů ke stavu životního prostředí či dotazů směřujících k jiné problematice životního prostředí lze využít postupu pro podání žádosti o poskytnutí informace o životním prostředí dle zákona č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů, který včetně elektronického formuláře naleznete zde.Stránka vznikla v souvislosti s realizací projektu č. CZ.1.06/2.1.00/09.07293 „Centrum ICT služeb města Ostravy“.
Projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj.
© 2013 GISMO · http://mapy.ostrava.cz ·